We werken door… waar het kan.

Beste relatie(s),

In deze roerige tijden stellen wij jullie graag op de hoogte hoe het met ons bedrijf gaat met deze onzekere tijden met ziektes en een economische crisis. Hoewel wij natuurlijk ook te maken hebben met een verminderde uitvoering van werkzaamheden, kunnen wij nog redelijk goed door werken.

Wij hebben Corona protocollen opgesteld voor de verschillende situaties binnen ons bedrijf. Op deze manier willen wij zorg dragen dat onze mensen veilig kunnen werken en kunnen onze opdrachtgevers er zeker van zijn dat wij geen onnodige risico’s nemen. Iedereen doet ontzettend zijn best om er het beste van te maken. Waar nodig helpen we elkaar en zorgen we dat we beschikbaar blijven voor al onze relaties.

Uiteraard met de nodige aanpassingen. Het dagelijks onderhoud en mutatie onderhoud gaat in aangepaste vorm door. Zo stellen onze planners vragen of bewoners gezond zijn als de afspraken worden ingepland, onze vaklieden doen eenzelfde check voordat ze de woning betreden. Ook de projecten gaan door voor zover dit mogelijk is. Op de bouwplaats wordt er rekening mee gehouden dat de werkzaamheden op een verantwoorde wijze kunnen plaatsvinden. Ons kantoorpersoneel werkt in ploegendienst deels thuis, en contact met elkaar en met klanten wordt zoveel mogelijk onderhouden door middel van telefoon en email.

Het team van Van der Speld bouw is zich bewust dat we ons moeten houden aan de richtlijnen van de overheid, het protocol dat door Bouwend Nederland samen met het RIVM is opgesteld geeft ons duidelijke handvatten voor een gezonde werkomgeving in deze corona periode. Lees hier de Protocol samen veilig doorwerken.

Zonder de inzet van onze medewerkers zouden wij dit niet kunnen realiseren. Wij willen onze collega’s en relaties dan ook hartelijk bedanken voor alle inspanningen die zij leveren om zoveel mogelijk van onze werkzaamheden toch te kunnen blijven uitvoeren. Wij hopen op betere tijden waarin wij u weer persoonlijk te kunnen ontmoeten. Tot die tijd houden op afstand graag contact. We wensen u meer dan ooit gezondheid toe!

John & Wouter